Potrebujete sa opýtať alebo poradiť?

Životné prostredie outsourcing, poradenstvo
a správa pre obchodné a výrobné spoločnosti
Integrujeme záväzky environmentálnej legislatívy do procesov
Vašej spoločnosti s dôrazom na nákladovú efektivitu.
Pozrite s čím Vám vieme pomôcť
Životné prostredie outsourcing, poradenstvo
a správa pre obchodné a výrobné spoločnosti
Integrujeme záväzky environmentálnej legislatívy do procesov
Vašej spoločnosti s dôrazom na nákladovú efektivitu.
Pozrite s čím Vám vieme pomôcť

Využívajte Váš čas efektívne.
Namiesto zbytočného času na riešenie environmentálnych zákonov sa venujte Vášmu podniku.

Zabezpečte si, aby Vaša firma efektívne a nákladovo šetrne spĺňala povinnosti životného prostredia.
Vyškolíme vás, odpovieme na vaše otázky a budeme vás včas informovať o každej aktuálnej a budúcej legislatívnej zmene.

Zabezpečíme Vám presne to, čo legislatíva požaduje, za vopred dohodnutých podmienok.

Majte bezpečnosť vo vlastných rukách, spracujeme všetky registrácie, povolenia a potvrdenia.

Efektívne riešenia a bezproblémový priebeh

Pravidelná starostlivosť

Odbremeňte sa od svojich povinností a získajte spoľahlivé vyriešenia v téme životného a odpadového hospodárstva. Nemusíte sa venovať štúdiu a implementáciou legislatívy; stačí, ak nám poskytnete odpovede na otázky.

Rozšírená Zodpovednosť Výrobcov

Odbremeníme vás od starostí spojených s registráciou a ohlasovaním údajov, zaškolíme zamestnancov. S nami sa rozšírená zodpovednosť výrobcov, pravidelné ohlasovanie údajov Organizácii zodpovednosti výrobcov alebo Ministerstvu životného prostredia stane jednoduchou a efektívnou súčasťou vášho podnikania.

Odpadové hospodárstvo

Optimalizujte odpadové hospodárstvo pre zníženie nákladov a zvýšenie ziskov. S nami nebudete vnímať odpad ako bremeno, ale ako príležitosť. Zabezpečíme interné postupy, toky informácii, tak, že ohlasovacie povinností budú rýchle a efektívne. S aplikáciou princípov cirkulárneho odpadového hospodárstva získate navyše finančné výhody pre vašu firmu.

Ochrana ovzdušia

Zabezpečte si čistejšie ovzdušie bez starostí! S našou pomocou sa vyhnite problémom s kategorizáciou zdrojov, zabezpečením súhlasov, ohlasovaním údajov, výpočtu toku F-plynov a spotrebovaného CO2.

Expanzia do zahraničia

Podporujeme firmy v ich medzinárodnom rozširovaní, zabezpečujúc efektívne plnenie povinností bez rizika pokút. S naším tímom sa postaráme o bezproblémovú registráciu, správu súhlasov, a pravidelné ohlasovanie, aby ste mohli s istotou a úspešne rozvíjať svoje podnikanie v zahraničí.

Európske smernice a nariadenia

Zabezpečíme súlad vašich aktivít so smernicami a nariadeniami EÚ z pohľadu životného prostredia. Napríklad povinné označovanie obalov, využívanie vhodných obalových materiálov, správne reportovanie podielu recyklátu v obaloch.

ESG reporting

Zabezpečte si v predstihu výpočet vašej uhlíkovej stopy, pripravte sa na ohlasovanie údajov. Prejdime si spolu auditom, v rámci ktorého vám vyšpecifikujeme oblasti v ktorých môžete ušetriť množstvo vyprodukovaného CO2 len zmenou procesov bez zásahu do zásad vášho biznisu.

Máte otázky? Napíšte nám

Komu sme pomohli

Naše poslanie a vízia

Naším poslaním je poskytovať komplexné a efektívne environmentálne služby pre obchodné a výrobné spoločnosti.

Pri našej práci sme presvedčení, že môžeme výrazne prispieť k udržateľnému rozvoju a ochrane životného prostredia.

Naša vízia spočíva v tom, že sa stávame neoddeliteľným partnerom pre firmy v oblasti environmentálneho manažmentu.
Náš hlavný cieľ spočíva v tom, aby sme našim klientom umožnili bezstarostné podnikanie a zároveň dosiahli optimálne environmentálne výsledky.
Neustále rastieme čo do množstiev krajín v ktorých pôsobíme a budujeme systémové riešenia ako vás odbremeniť od starostí.

Kontakt

Vedenie spoločnosti:

Vedenie spoločnosti:

Matej Bakovka

Tel.: +421 919 199 453

Mail: matej.bakovka@weit.sk

Administratíva:

Natália Farkašová

Tel.: +421 947 962 799

Mail: faktura@weit.sk

Právne oddelenie:

Mail: consulting@weit.sk

Obchodné oddelenie:

Mail: obchod@weit.sk

Telefón

+421 947 930 494

Email

info@weit.sk

Adresa

Kríková 8697/18 821 07 Bratislava